Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stiena Ruypersring 2016


Op dinsdag 8 maart heeft de Kunst en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul in Protestantse Kerk uitvoering gegeven aan de uitreiking van de Stiena Ruypersring.
Deze ring wordt 1x in de 2 jaar uitgereikt op de Internationale vrouwendag, 8 maart,  en is in 1998 ingesteld door de toenmalige Emancipatiecommissie. De ring wordt uitgereikt aan een man of vrouw binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van emancipatie en inmiddels breder getrokken, eMENSipatie: gelijkwaardigheid voor iedereen.
De ontvanger van de Stiena Ruypersring heeft deze ring 2 jaar in bezit en geeft de ring als een soort “fakkel” door. Als de ring is doorgegeven ontvangt deze persoon een blijvende herinnering in de vorm van een speld.

Na een korte inleiding door de voorzitter van de Kunst en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul, Connie Wezeman, heeft wethouder Jan Vermeer de Stiena Ruypersring ring uitgereikt aan dhr. Henk Kwakkernaat.

Henk Kwakkernaat ontvangt de ring  voor de wijze waarop hij zich met velerlei activiteiten  verdienstelijk maakt  in de gemeente Valkenburg a/d Geul . Henk is een persoon die op zijn eigen wijze mensen weet te overtuigen en te enthousiasmeren op basis van gelijkwaardigheid.
Met respect voor eenieder zet hij zich in voor de gemeenschap van Valkenburg.
Archeologie is hierin zijn drive. Met zijn kennis en expertise is hij een van de drijvende krachten achter vestingstad Valkenburg. Vooral zijn bescheidenheid, de rust en het  respect in zijn omgang met "de mens" sieren hem.

Een bijbehorende oorkonde en een bos bloemen maakten de uitreiking voor Henk Kwakkernaat, die zich zichtbaar geëerd voelde, compleet.
Dit jaar heeft dhr. Jo van Aken (ontvanger in 2012) de herinneringsspeld mogen overhandigen aan dhr. Hub Stohr  die de ring in 2014 heeft mogen ontvangen en de Stiena Ruypersring dit jaar heeft doorgegeven aan dhr. Henk Kwakkernaat.


bwd  Set 1/2  fwd

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING