Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

De Kunst en cultuurprijs is op zondag 12 juli 2015


De Kunst en cultuurprijs is op zondag 12 juli 2015 voor de 6e keer uitgereikt aan een instelling/persoon die zich op een zeer verdienstelijke wijze en op een actieve en creatieve manier heeft ingezet op het gebied van kunst, en met een klein of groots kunstproject een positieve bijdrage heeft of heeft gehad in het kunstaanbod binnen Valkenburg a/d Geul
of op het gebied van cultuur een klein of groots cultureel evenement dat voor Valkenburg aan de Geul een positieve bijdrage heeft of heeft gehad, en een goede stimulans is geweest voor het culturele aanbod binnen Valkenburg a/d Geul.

Er zijn 7 aanbevelingen binnen gekomen. Een aanbeveling is uiteraard al een erkenning van de bijdrage die een organisatie/persoon levert of heeft geleverd.
De KCR onderschrijft de toegezonden aanbevelingen van harte en zou ieder willen nomineren en een prijs overhandigen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het was dan ook niet eenvoudig om een keuze te maken. De keuze is gemaakt op grond van het aantal aanbevelingen en de argumentatie(s) van de persoon/organisatie(s) die de persoon/organisatie heeft voorgedragen.
Op willekeurige volgorde de aanbevolen organisaties/personen:
Anita van Heeswijk van Cafe Classic
Openluchttheater
Heemkundevereniging Schin op Geul
Stichting Sjaasbergergank
Jaquo Silvertant     
Zanggroep Chorale Valkenburg
Stichting Bokpop

Het is voor de Kunst en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul en de gemeente Valkenburg aan de Geul een grote eer om aan 2 genomineerden de oorkonde en de geldcheque te overhandigen.
Genomineerd zijn: Anita van Heeswijk en de stichting Sjaasbergergank.
De nominaties zijn verdiend en de KCR hoopt dat de organisatie/persoon het cultureel erfgoed of het kunstaanbod nog verder gaat uitdragen. Wellicht dat de cheque hierbij een helpende hand kan bieden.
De KCR vindt het van groot belang dat ook de jeugd wordt betrokken bij het kunst en cultuuraanbod in de gemeente Valkenburg aan de Geul en spreekt dan ook de wens uit dat de de genomineerden de jeugd een plek geven binnen hun kunst- of cultureel aanbod.

Uiteraard zijn ook de aanbevolen organisaties/personen die niet in de prijzen zijn gevallen naar voren gehaald en ook zij hebben een blijk van waardering ontvangen.
Motto is: het is de EER die telt. Iedere nominatie is een compliment en blijk van waardering. Daarom aan iedere organisatie / persoon die is aanbevolen of genomineerd:

Chapeau en nog veel succes in de toekomst!


Anita van Heeswijk heeft de kunstprijs 2015 ontvangen
voor haar tomeloze inzet in café classic.  
Cafe Classis: de formule is eenvoudig: iedereen mag zingen of iets voordragen.
       En ieder genre krijgt de volle aandacht, de volle begeleiding, de volle medewerking.
Meer dan 16 jaar al  vraagt Anita aan klanten of ze iets willen zingen, iets willen voordragen.
      Haar vriendelijkheid en oprecht enthousiasme zorgt ervoor dat ook de mensen die nog niet zo veel ervaring hebben de kans krijgen om te schitteren.


Stichting Sjaasbergergank ontvangt de cultuurprijs 2015

Sjaasbergergank is een traditie die vanaf 2013 op de Nationale lijst van Immaterieel en Cultureel erfgoed staat. Het Nederlands Centrum voor immaterieel en cultureel erfgoed
vindt de Sjaasbergergank zo waardevol dat het centrum als proef filmopnamen heeft gemaakt.
Dit als voorbereiding op een eventuele nominatie voor de Wereld erfgoedlijst.
De stichting laat geen enkele kans liggen om gebouwde en ongebouwde objecten, welke uit het oogpunt van geschiedenis, folklore, stijl of ligging van betekenis of karakteristiek zijn
voor de plaats of streek waarin zij zijn gelegen, onder de aandacht te brengen.


De uitreiking van de kunst- en cultuurprijs 2015 werd muzikaal opgeluisterd door de Moselsänger.
De muzikale intermezzo's waren een groot genot voor het publiek en gaven de uitreiking de glans en glamour die het verdient.


De dansgroep van dansschool Reality gaf de uitreiking van de kunst- en cultuurprijs 2015 extra cachet.
Het was een geweldige performance van de kinderen en met de 2 optredens werd het publiek aangenaam verrast door de talenten en danskunsten van deze groep.KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING