Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Jeugdtheater Valkenburg


De KCR vond het ontbreken van structurele mogelijkheden op het gebied van toneel/theater voor de jeugd binnen de gemeente Valkenburg een groot gemis.
Er bestaat wel een actieve toneelvereniging in Vilt en in Schin op Geul een toneelverenging op papier maar deze is niet meer actief. Musicals worden nog wel binnen de scholen, als afsluiting van het schooljaar, uitgevoerd, maar een structurele mogelijkheid voor de jeugd om zich binnen een toneel/theatersetting te ontwikkelen op het gebied van toneel, muziek, dans ontbreekt.

Dit was voor de KCR aanleiding om in 2012 te starten met een 1e jeugdtheatergroep. Met als doel om de jeugd enthousiast krijgen voor theater/toneel, waardoor de jeugd hun creatieve talenten verder kunnen ontwikkelen. Gedachtengang en leidraad bij de jeugdtheater groep is

“theater vóór en dóór de jeugd”.

Dit bekent inbreng en inzet van de jeugd bij alle facetten van theater. Dus, naast het spelen, ook verzorgen van geluid, kleding decor etc. met medewerking van de jeugd.
Na een aanjaagperiode van 2 jr. zou de jeugdtheatergroep een begrip binnen de gemeente Valkenburg a/d Geul moeten zijn. Dit is gelukt en inmiddels is de jeugdtheatergroep nog steeds actief met een jaarlijkse voorstelling in het Open Lucht theater Valkenburg.
 
Dit jaar onder leiding van de regisseur Walther Odekerken .
Wekelijks komt de spelersgroep op maandag in gemeenschapshuis ’t Geboew in Schin op Geul bij elkaar voor de repetitie. Repetities waarbij wordt gelachen en veel plezier wordt gemaakt,  maar ook serieus wordt gewerkt aan het instuderen van een nieuw theaterstuk.

Dit wordt uiteraard alleen mede mogelijk gemaakt onder de bezielende begeleiding van vrijwilligers die dit alles in goede banen leiden.

De voorstellingen van 2020 vinden plaats in het Openluchttheater Valkenburg op:
donderdag 28 mei 2020 om 19.30 uur de première en op donderdag 29 mei 2020 met een voorstelling voor alle basisscholen leerlingen en op zondag 31 mei 2020 om 15.00 uur een matinee voorstelling.

Op 8 juni 2020 om 16.00 uur een extra middagvoorstelling in verpleegkliniek Valkenheim voor de cliënten van Sevagram.
Verdere info volgt.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hein Reuters.  
Email:  heinreuters@gmail.com. Tel. 06 15508684


Actueel
Raadpleeg de agenda voor actuele datums van de voorstellingen.

Actuele agenda

Foto's en info voorgaande theater voorstellingen

Jeugdtheater 2017

Jeugdtheater 2016

Jeugdtheater 2015

 

 

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING