Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kunstwerk rotonde Berg en Terblijt.


Na een periode van 2 jaar is het zover en kan het kernoverleg Berg en Terblijt en de KCR dd. 22 november 2014 op de rotonde van de Rijksweg bij Berg en Terblijt kunstwerk onthullen.


Hoe is het e.e.a. tot stand gekomen?

Bij de reconstructie van de Rijksweg te Berg en Terblijt heeft men nabij Groenrijk en Camping Oriëntal een rotonde als mooie oplossing voor de doorstroming van het verkeer bedacht.
Om de rotonde te verfraaien is de gedachte gekomen om  er een kunstwerk te realiseren.

Diverse ideeën hebben de revue gepasseerd.  Deze ideeën werden via de gemeente Valkenburg a/d Geul ter advisering voorgelegd aan de Kunst en Cultuurraad.
Bij de adviesaanvraag werden onderstaande aspecten in overweging genomen:
-    Is het kunstwerk herkenbaar voor de inwoners
-    Wordt het kunstwerk gewaardeerd  door de inwoners
-    Geeft het kunstwerk een meerwaarde aan de uitstraling van de omgeving
-    Brengt het kunstwerk meerdere facetten van de gemeenschap Berg en Terblijt tot uiting
-    Is het kunstwerk financieel haalbaar

Gezamenlijk met de gemeente werd er voor het idee van het kernoverleg Berg en Terblijt besloten.
Een cultuurhistorische herinnering aan de oude kernen van Berg, Vilt, Geulhem en Terblijt gegoten in een 4-tal ringen van cortenstaal.

Dit ontwerp moet dan op dat moment nog worden uitgewerkt. Dan beginnen de gesprekken tussen de Kunst en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul en de werkgroep van het kernoverleg die hiermee zijn belast.
Er moet een begroting worden gemaakt, vergunningen aanvragen bij provincie en gemeente, een bedrijf vinden voor het maken van het kunstwerk  , een groenleverancier, sponsoren enz. enz., kortom met alleen het bedenken van een “plaatje” kom je er niet.
Er zal geld over de brug moeten komen en waar wordt dit vandaan gehaald?

Het kernoverleg alsook de Kunst en Cultuurraad zijn bereid tot sponsoring. Diverse sponsoren worden aangeschreven waarvan een enkelen een positieve reactie hebben gegeven.
Daar de financiën dan nog niet rond zijn wordt er een beroep gedaan op de Provincie Limburg die uiteindelijk het resterende bedrag “uit het laatje tovert” en dan is het plaatje rond.
De opdracht wordt gegeven voor realisering van het kunstwerk, het gat voor de fundering wordt uitgegraven, beton gestort, het groen wordt aangeplant.
Gaandeweg  het project zijn er zelfs  op het grasveld, nabij de boerderij van de fam. Vrenken een 3-tal zitbanken gerealiseerd en  geplaatst.
Tevens is er  ter plekke een informatiebord geplaatst met gedetailleerde uitleg over het kunstwerk.

Het kunstwerk vindt uiteindelijk eind november 2014 zijn bestemming op de rotonde.


Kortom:
een rustplek  voor jong en oud
met een cultuurhistorisch kunstwerk
 om gedachten terug te brengen naar vervlogen tijden.


bwd  Set 1/3  fwd

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING