Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


 

Een kunstwerk VOOR EN DOOR VILT.


“Historie, karakteristiek en ……….uitnodigend”.
Allemaal sleutelwoorden die verwijzen naar dit kunstwerk dat in de afgelopen jaren gerealiseerd is in de dorpskern Vilt.  

AANLEIDING
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van  gemeenschapshuis Cascade is in 2011, bij het bestuur van de stichting gemeenschapshuis Cascade, het idee ontstaan om in Vilt een kunstwerk te plaatsen. Een kunstwerk waarin zowel de historie als de karakteristieke omgevingselementen van Vilt verwerkt worden. Het moest een kunstwerk worden waarbij de sociale binding van de inwoners centraal staat.
Om het kunstwerk te verwezenlijken is door het kernoverleg Vilt en  de Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul in november 2012 de werkgroep “kunstwerk Vilt” opgericht.
Het kernoverleg Vilt heeft de realisatie van het kunstwerk met de bij behorende verantwoordelijkheden op zich genomen.

 De werkgroep bestaat uit de volgende personen (van li naar re) :
Germaine Huids, Adinda Creusen, Patrick Ubags, Connie Wezeman, Esther Kleijnen-Spaans , John Creusen en Miel Schreurs.
Kittie Huntjens ontbreekt helaas op deze foto maar is eveneens een van de drijvende krachten achter dit project.


Voor de realisatie van het kunstwerk is daarnaast de samenwerking opgezocht met de basisschool Vilt en enkele plaatselijke kunstminnende inwoners:  Adinda Creusen, Johan Penders, Eloisa Martens, Jeanny Weusten en Germaine Huids.

“VOOR EN DOOR INWONERS VILT
 IETS MOOIS GEREALISEERD”


De inwoners van onze dorpskern, van  jong tot oud, zijn uitgedaagd om  mee te werken aan dit project en hebben dit met enorm veel enthousiasme en positiviteit gedaan. We kunnen dan ook spreken van een kunstwerk “door en voor Vilt”.
De plaatsing van het kunstwerk en drie social sofa’s  op een centrale plek in de gemeenschap Vilt, namelijk bij het Gemeenschapshuis Cascade, geeft het gemeenschapshuis Cascade en zijn omgeving nog meer de uitstraling van een ontmoetingsplek voor jong en oud waar het goed toeven is.
Het kunstwerk nodigt uit tot “ontmoeten en beleven” van jong en oud,  een ontmoetingsplek waar mensen elkaar op een dagelijkse, spontane  en onbevangen manier kunnen treffen.
Een plek waarbij eenieder een rustmoment kan nemen en zittend kan genieten van dit kunstwerk met zijn specifieke elementen: water, flora & fauna uit Vilt en omstreken met een memorabele tekst van dhr. S. Rouvroye zaliger. Deze tekst geeft het kunstwerk een diepere betekenis.

In het kunstwerk zijn  zowel de historie als de karakteristieke omgevingselementen van Vilt  verwerkt; als natuurlijke materialen een mooie zwerfkei uit de Meertensgroeve met daarop de door kunstenares Adinda Creusen vervaardigde vroedmeesterpad die – beschermd - in de omliggende natuur aanwezig is.
Met 35 duizend kleurrijke mozaïekstukjes, 30 duizend voor de social sofa’s en vijfduizend voor de rand van de vijver,  is het kunstwerk verder uitgewerkt.
Kunstenares Adinda Creusen heeft de mozaïek afbeeldingen - een weergave van de flora en fauna uit Vilt en omgeving - op de social sofa’s ontworpen. Twee social sofa’s tonen samen onder andere een das, ijsvogel, buizerd, bittervoorn, valk, nachtegaal en vroedmeesterpad.
De derde sofa heeft een afbeelding van onder meer een braam, maarts viooltje, zinkviooltje en orchidee.“Vrijwilligers maken het kunstwerk uniek”.


Basisschool Vilt:
De groepen zes, zeven en acht van basisschool Vilt hebben, zoals gezegd, al vroegtijdig meegewerkt aan het kunstproject. Dit gebeurde onder begeleiding van Adinda Creusen en Germaine Huids tijdens de handvaardigheidslessen.  
“De kinderen hebben van weersbestendige klei waterdruppels gemaakt in de kleuren van de regenboog. Wij willen als school de jeugd verantwoordelijkheid bijbrengen door hun actieve inbreng”, formuleert Ester Kleijnen de educatieve waarde.
De gebakken druppels zijn aangebracht op koperen staven op een kei in de aangelegde vijver.
Voordat er een aanzet werd gemaakt tot het maken van de waterdruppels heeft  Nico Huntjens  een les verzorgd over de dorpsgeschiedenis van Vilt.

Mozaïekploeg:
Op 13 december 2014 was een instructieve dag voor de vrijwilligers om de mozaïektechniek aan te leren. Het mozaïek proces van de social sofa’s is begeleid door kunstenares Adinda Creusen.
Voor het mozaïeken stonden vele vrijwilligers dagelijks klaar om de klus te klaren:
Annie en Frank Lucassen, Mieke Aussems, Ine van Nierop, Wiel Lamberikx, Caroline Wanders-Desloover, Magda Moors, Jan Harings, Lian Sporken, Maureen Brabander. Aangevuld met vrijwilligers die op enig moment aanschoven om de ploeg bij het mozaïeken te ondersteunen.
Hierbij heeft ook het college van B & W zich van zijn goede kant laten zien. Door de inzet van velen is het mogelijk geweest om de 3 sofa’s in een tijdsbestek van 3 maanden op te leveren.
Een ongekend succes, in velerlei opzicht!!!!!

Bouwploeg:   
Op zaterdag 14 maart 2015  waren de voorbereidende werkzaamheden zover gevorderd dat het startsein voor de bouwwerkzaamheden van het kunstwerk kon worden gegeven. Dit gebeurde met feestelijk vertoon door Ger Koopmans, gedeputeerde provincie Limburg en  de locoburgemeester  van de gemeente Valkenburg a/d Geul Bert Dauven.
Hierna ging de spade in de grond bij gemeenschapshuis Cascade. Ook in deze fase  waren de inwoners van Vilt actief en enthousiast om het kunstwerk in zijn geheel geplaatst te hebben voor de onthulling op zaterdag 10 oktober 2015.
Hierbij heeft Guus Lups samen met  Jan Harings , Albert Lamberix , Casper Blom en John Hoffman  enorm veel werk verricht en is er een mooie waterpartij gerealiseerd waarbij alle elementen goed tot zijn recht komen. Voor de groenvoorziening hebben Dennis America en Peter Hambeukers, in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul, een mooi plan kunnen opstellen en realiseren.

Met grote dank aan de sponsoren:
Provincie Limburg, gemeente Valkenburg aan de Geul, Gemeenschapshuis Cascade, Kernoverleg Vilt, Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul, VSB Fonds, Rabobank Maastricht en omstreken,  en vele plaatselijke sponsoren en donateurs.


bwd  Set 1/4  fwd

Geschiedenis van Vilt       Gedicht Sjeng Rouvroije      

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING