Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vredesvlam

 

Het kunstenaars echtpaar Maria Verstappen en Jan van der Bragt hebben het prachtige kunstwerk “de Vredesvlam” gerealiseerd.
De schilderkunst van Maria, (autodidact) zit vol beweging en intensiteit. Haar schilderijen geven haarzelf als ook de kijker een gevoel van vrijheid. Deze relatie in haar werk tussen het moment van ontstaan, het wikken en wegen totdat er een balans ontstaat, omschrijft zij als in "dialoog blijven met het schilderij".
Jan van den Bragt wijdt zich volledig aan het edelsmeden. Zijn persoonlijke benadering, goede sfeer, perfecte kwaliteit en een goede service zijn het handelsmerk bij al zijn creaties.
Maria en Jan zijn beiden woonachtig in ‘Villa Diana’ te Valkenburg.
Na het vaststellen en uitgeven van de kunstopdracht en inventarisatie van de inzendingen op
14-02-2017 hebben Maria Verstappen en Jan vanden Bragt de opdracht ontvangen voor het ontwerpen en realiseren van de eeuwige vlam: voor een V van Vrede, van Vrijheid van Valkenburg.


Iedereen heeft iets met VREDE. Maar jammer genoeg wordt de mens meer geconfronteerd met geweld en onvrede. Sinds haar oprichting in 2011 ijvert het platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul voor realisatie van de Millennium- en Duurzaamheidsdoelen. Een van deze doelen is VREDE. VREDE in eigen hart, VREDE in Valkenburg aan de Geul, VREDE wereldwijd. Bij het doven van de vredesvlam hartje Valkenburg op 21 september 2016, Internationale Dag van de Vrede, opperde Burgemeester Martin Eurlings het idee om te proberen de vlam eeuwig brandend te houden, zodat iedere bewoner van Valkenburg en iedere gast vele malen de vredesvlam ontmoet en uitgenodigd wordt na te denken over die VREDE.

Woorden van burgemeester Martin Eurlings “Het moet een monument worden van ons allemaal”.

Samen met de Kunst en Cultuurraad Valkenburg heeft het platform Wereldburgerschap Valkenburg dit initiatief opgepakt om te komen tot deze eeuwig brandende vlam en is de Werkgroep Vredesvlam Valkenburg aan de Geul ingesteld om dit in gezamenlijkheid te realiseren.
Doel van de 1e bijeenkomst op dinsdag 19 oktober 2016 was om de haalbaarheid van een Vredesvlam in Valkenburg aan de Geul te bespreken. Er lag nog niets vast. Alles moest nog bedacht en gerealiseerd worden. Het was het begin van een mooi proces. Mooi als dit proces door heel de Valkenburgs gemeenschap gedragen zou worden.


Na het vaststellen en uitgeven van de kunstopdracht en inventarisatie van de inzendingen kiest Valkenburg op 14-02-2017 voor het ontwerp van de eeuwige vlam;

voor een V van Vrede, van Vrijheid van Valkenburg.

De keuze werd gemaakt uit de 4 uitverkoren inzendingen. (dit in alfabetische volgorde) :

Elly van der Sanden: een slanke sierlijke zuil van drie meter hoog draagt een plateau waarop twee hoofden die ieder een andere kant uit kijken . Hoofden geflankeerd door twee beschermende handen die de vlam beschermen. Ontwerp in Cortenstaal staal
Ivo Benders: een zeskantige ruw granieten zuil symboliseert de conflicten wereld wijd. De zuil draagt zes handen die de vredesvlam beschermen. Ontwerp in Cortenstaal.  Een granieten zuil staande op een granieten ondergrond waar de gedichten ingegraveerd op middels koperen plaatjes toegevoegd kunnen worden.
Jeff van der Leijegraaf: een Monument van 3 blank stalen vormen symboliserend de drie oer continenten de drie oerbevolkingen van de wereld. Blank, Geel en Zwart.  De vormen beschermen de vlam die ingeklonken in een glazen buis dag en nacht branden kan. De bodemplaat  van graniet kan de diverse gedichten uitstralen.
Maria Verstappen en Jan van der Bragt. Een hardstalen V symboliseert de Vlam van Vrede van Vrijheid van Valkenburg. De stalen plaat wordt geheel bekleed middels bladgoud dat weer door onverwoestbare botenlak beschermd is. De Vlam van Vrede kan dan uit de top van de symbolische V komen. Gedichten kunnen worden toegevoegd in een plaatstalen plaat welke het monument draagt.


De uitslag van de 4 uitverkoren ontwerpen (overgenomen van website TV Valkenburg):
Maria Verstappen/ Jan van de Bragt: Vredesmonument (59%, 806 Stemmen)
Elly van de Sande: Verbinden (17%, 230 Stemmen)
Ivo Benders: monument (12%, 166 Stemmen)
Jef van de Leijgraaf: Drie werelden (12%, 163 Stemmen)

Met grote meerderheid koos de Valkenburgse gemeenschap voor het ontwerp van het kunstenaars echtpaar Maria Verstappen en Jan van der Bragt.
Een hardstalen V symboliseert de Vlam van Vrede, van Vrijheid, van Valkenburg. De stalen plaat wordt geheel bekleed middels bladgoud. Een monument die de voorbijganger herinnert aan de vrede. De vrede in eigen hart, de vrede wereldwijd.
De vredesvlam wordt van verschillende kanten belicht en zal een stralend middelpunt zijn in het hart van Valkenburg als de zon weerkaatst in het bladgoud van haar stalen omhulsel of als ze oplicht in het donker van de nacht.

Met de 4 uitverkoren kunstenaars, uit een voorselectie door de werkgroep vredesvlam Valkenburg aan de Geul, werd overlegd over de juiste plaats van het monument van vrede. Daar in het hart van de stad vlak voor de “oude” kerk, de kerk van St. Nicolaas en Barbara.
Vlak bij de plek waar aan het einde van de tweede wereldoorlog bij het terug trekken van de Duitse troepen de Geulbrug werd opgeblazen en al de omliggende huizen zwaar vernield werden . Vlak bij de pas herstelde Geulpoort, het teken van herrijzend Valkenburg, een plekje om even bij stil te staan.

De geplande datum van de onthulling was in 1e instantie gepland op 21 september 2017, Internationale Dag van de Vrede. Deze datum werd echter bijgesteld vanwege het genereren van een dekkende financiering van het geheel en het creëren van voldoende draagkracht binnen de Valkenburgse gemeenschap.
De onthulling wordt een jaar uitgesteld en zal definitief onthuld worden op vrijdag 21 september 2018. Bij de onthulling van het monument van VREDE op vrijdag 21 september 2018, de Internationale dag van VREDE, geeft de werkgroep Vredesvlam tevens een full color boekwerk uit met de titel “In vredesnaam”. Door middel van een uitnodiging aan de Valkenburgse bevolking in de maanden februari en maart 2018 verzamelt de werkgroep 25 foto’s, van toepasselijke kunstwerken, en 25 gedichten over Valkenburg en Vrede. Sprekende foto’s en aangrijpende gedichten die enerzijds de schoonheid van ons stadje aan de Geul en onze verbondenheid hier mee beschrijven anderzijds ieder laten stilstaan bij Vrede en na te laten denken wat ieder mens in dat proces van Vrede betekenen kan.

Het monument wordt gecompleteerd met een gedichtenzuiltje met de tekst:

Een vredesvlam in Valkenburg
In het hartje van de stad.
Vlak bij de “oude”kerk
Een vlam van ons allemaal
Vallekebergers en al onze gasten
Om even bij stil te staan
En na te denken over
VREDE!

En de toepasselijke tekst in 7 talen:

“Een monument van vrede, om even bij stil te staan en na te denken over VREDE”


Met grote dank aan:
Werkgroep Vredesvlam Valkenburg aan de Geul:
•    Dr. J Schrijen,  Burgemeester van Valkenburg aan de Geul
•    Drs. M Eurlings,  oud Burgemeester van Valkenburg aan de Geul
•    Pastoor H Jansen,  namens Kerken aan de Geul
•    Ds. Harrie de Reus, predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
•    Mw. R Nijland,  Kerken aan de Geul
•    Mw. T Muurmans,  Platform Wereldburgerschap
•    Dhr. J Knubben,  Stichting ‘t Kruus op d’n Tore
•    Dhr. M Lahey,  Stichting ‘t Kruus op d’n Tore
•    Mw. C Wezeman,  voorzitter Kunst en Cultuurraad
•    Dhr. M Schreurs, penningmeester Kunst en Cultuurraad
•    Dhr. J van Aken, Kunst en Cultuurraad.
•    Dhr. N Dauven, Scouting Valkenburg aan de Geul
•    Dhr. H Aussems, penningmeester  Platform Wereldburgerschap
•    Dhr. J Smeets, voorzitter Platform Wereldburgerschap

Werkgroep gedichtenbundel:
•    Mw. S. America, cultuur café den Dwingel
•    Mw. E. Diederen, Veldeke - krink Valkeberg
•    Dhr. H. van Helmond, cultuur café den Dwingel
•    Dhr. H. Kraan, cultuur café den Dwingel
De vele sponsoren, particulieren en bedrijven die de realisatie van dit mooie vredesmonument mogelijk hebben gemaakt.

 vredesvlam valkenburg 01vredesvlam valkenburg 02vredesvlam valkenburg 04

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING