Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

  Agenda

 

Datum Evenement Locatie  
  Evenementen volgen    

 

 

  Nieuws

 

Vredesvlam Valkenburg aan de Geul

Maandag 16 februari koos de werkgroep Vredesvlam Valkenburg aan de Geul  versterkt met twee leden van Stichting Peace Flame international uit de acht aangeboden ontwerpen 4 ideeën  waaruit de inwoners van Valkenburg een uiteindelijke vredesvlam kunnen kiezen . Een vlam van en voor Valkenburgers en de vele bezoekers, om even bij stil te staan en na te denken over VREDE.  Meister Lou Pluymen van dialect groep Veldeke droeg een gedicht in het dialect bij dat straks in acht talen in het uiteindelijke ontwerp verwerkt wordt zodat iedere passant even in zijn of haar moeder taal lezen kan over Vrede. En wat hij / zij daaraan kan bijdragen.

Lees meer...

Sjef Hutschemakers 85 jaar
Sjef en zijn vrienden, een overzichtsexpositie
 
In Museum Land van Valkenburg wordt zondag 21 augustus 2016 om 15.00 uur een grote retrospectieve expositie geopend van de bekende kunstenaar Sjef Hutschemakers uit Sint- Geertruid. Het Museum eert hem bij gelegenheid van zijn 85e verjaardag (22 mei 2016). De overzichtsexpositie is niet alleen een eerbetoon van het Museum, maar ook van een vijftiental vakbroeders en - zusters die door het Museum zijn uitgenodigd met werk aan deze expositie bij te dragen. Een aantal van hen is overleden. In hun plaats heeft de familie werk ter beschikking gesteld. De tentoonstelling wordt om 15.00 uur geopend door de voorzitter van de Stichting Sjef Hutsch, Lon Hamaekers, kunstenaar in Spaubeek. Op zondag 13 november is de sluiting.

Lees meer...

Stiena Ruypersring 2016


Op dinsdag 8 maart heeft de Kunst en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul in Protestantse Kerk uitvoering gegeven aan de uitreiking van de Stiena Ruypersring.
Deze ring wordt 1x in de 2 jaar uitgereikt op de Internationale vrouwendag, 8 maart,  en is in 1998 ingesteld door de toenmalige Emancipatiecommissie.

Lees meer...

‘Keramiek als Kunst’
 Overzichtsexpositie Keramiek Kring Limburg                                                  
 
Van zondag 28 februari (15.00 u.) tot en met 8 mei 2016 presenteert Museum Land van Valkenburg de tentoonstelling ’Keramiek als Kunst’ met 26 deelnemers uit Limburg en aangrenzende gebieden in België en Duitsland. De tentoonstelling sluit aan bij de grote ‘Ceramix’- tentoonstelling in het Bonnefanten museum in Maastricht. De overzichtsexpositie van de Keramiek Kring Limburg is een bundeling van individuele kunst. De Kring is veertien jaar geleden opgericht om de bekendheid van keramiek als kunst te vergroten en de uitwisseling van kennis en ervaring beter mogelijk te maken. De deelnemende keramisten vormen een samenwerkingsverband, maar iedere keramist heeft zijn eigen stijl en een geheel eigen oeuvre. Er is in Valkenburg zowel gebruikskeramiek als vrij werk aanwezig, figuratief en abstract. De keramisten laten ruim 60 werken zien met een grote verscheidenheid in uitingsvormen en materialen, stookvormen en creativiteit.
Tijdens de opening op zondag 28 februari om 15.00 u. spreekt Niek Hoogland over  ‘Keramiek in de regio’.

Lees meer...

Expositie ‘Woman Exposed’ van Jos Reinders - fotografie
 
Museum Land van Valkenburg presenteert van 24 januari tot 5 maart 2016 op de bovenverdieping de tentoonstelling ‘Woman Exposed’ van Jos Reinders - fotografie. Hoewel digitale fotografie steeds meer gemeengoed is geworden, fotografeert hij nog steeds het liefst analoog, in zwart-wit. Het is een vorm van slow-fotografie die hem dwingt om kritischer te kijken,  voordat hij op de sluiterknop drukt. Zijn analoge foto’s maakt hij in projectvorm, zoals de series ‘Cityskin’ en ‘Women Exposed’.

Lees meer...


Hosting en Design LOCALHOSTING