Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uitreiking Stiena Ruypersring 2020
Datum: 8 maart 2020 10.30 uur
Locatie: 
Kloosterkerk, Oosterweg 1


Uitreiking Stiena Ruypersring 2020

Op zondag 8 maart jl. heeft voor de Kunst en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul voor de 11e maal de Stiena Ruypersring uitgereikt .

De Stiena Ruypers ring wordt 1x in de 2 jaar uitgereikt op de Internationale vrouwendag, 8 maart, en is in 1998 ingesteld door de toenmalige Emancipatiecommissie.
Stiena Ruypers was de eerste vrouwelijke wethouder en loco burgemeester van Nederland;
een vrouw, die zich 11 jaar bezig hield met de Valkenburgse politiek.
Stiena Ruypers was voor de emancipatiecommissie een vrouw waar Valkenburg trots op kon zijn en vond het daarom belangrijk om een prijs voor emancipatie naar haar te vernoemen.

De ring wordt daarom uitgereikt aan een man of vrouw binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de eMENSipatie: gelijkwaardigheid voor iedereen.
Uitgangspunt is dat de ring als een soort “fakkel” elke keer weer aan iemand anders doorgegeven wordt om “het vuur” van de strijd voor gelijkwaardigheid voor iedereen levend te houden en elke keer weer even aan te wakkeren.

Deze keer viel de eer te beurt aan Elisabeth Prins.

Elisabeth Prins is een vrouw die in verschillende opzichten vergelijkbaar is met Stiena Ruypers, niet op politiek vlak, maar wel op het vlak van medemenselijkheid. Woorden die haar typeren zijn: maatschappelijke betrokkenheid, volwaardige inzet en betrokkenheid in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Elisabeht Prins is op vele fronten actief en zet zich onvoorwaardelijk in voor de gemeenschap Valkenburg en de medemens.
Zij is/was betrokken bij: stichting de Zonnebloem, Vrienden van het museum, oprichter (samen met haar echtgenoot) van Stichting Rozenheuvel die culturele verenigingen en stichtingen op aanvraag financieel kunnen ondersteunen, actief geweest bij de stichting Niks aan de Hand, vrijwilliger bij het OLT, i.s.m. W. Kreutzer actief geweest met het realiseren van hoogtewandelingen in Valkenburg en omstreken.

Bij dit alles had zij zeker niet altijd de wind mee, maar hield zich sterk en bleef altijd vechten voor hetgeen zij voor ogen heeft. Zij is kritisch en volhardend in haar wensen en ideeën. Maar heeft altijd een open oor en oog voor de ander.

De meer dan welverdiende prijs werd overhandigd door Stiena Ruypersring ontvanger 2018 Monique Derwig en wethouder Claudia Bisschops.

Elisabeth Prins zal deze ring over 2 jaar als “fakkel” weer overdragen.

Stiena Ruypersring

 

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING