Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Plaquette VVV het Geuldal herplaatst
Datum: 3 junil 2020

In erkentelijkheid en uit dankbaarheid aan de heren P.A. Hens en A.J. Crolla is op 26 mei 1968 een plaquette VVV het Geuldal onthuld in het centrum van de toenmalige gemeente Valkenburg- Houthem.

De president en secretaris ontvingen deze plaquette vanwege hun bijzondere verdiensten voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer naar ons Geulstadje.

Deze plaquette was tijdens de herinrichting van het centrum Valkenburg aan de Geul verwijderd en opgeslagen in het gemeentelager, waardoor deze plaquette in de vergetelheid raakte.

De Kunst en Cultuurraad Valkenburg wilde dit stukje historisch erfgoed niet verloren laten gaan en heeft zich ingespannen om dit stukje historie weer naar het centrum terug te halen.
Met medewerking van de gemeente Valkenburg is dit gelukt.
De KCR is dan ook zeer tevreden dat de plaquette sinds woensdag 3 juni weer in volle glorie in het centrum bij het huidige kantoor van Visit Limburg is herplaatst.

Bij het verwijderen van de plaquette en bank werd ook een koker gevonden met bijbehorende oorkonde. De koker met oorkonde is veilig gesteld en is opgenomen in het gemeentelijk archief.

 Plaquette VVVPlaquette VVV oorkonde

 Plaquette VVV oud

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING