Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

VREDESVLAM


Iedereen heeft iets met VREDE. Maar jammer genoeg wordt de mens meer geconfronteerd met geweld en onvrede. Sinds haar oprichting ijvert het platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul voor realisatie van de Millennium- en Duurzaamheidsdoelen. Een van deze doelen is VREDE. VREDE in eigen hart, VREDE in Valkenburg aan de Geul, VREDE wereldwijd.  

Bij het doven van de vredesvlam hartje Valkenburg op 21 september 2016, Internationale Dag van de Vrede, opperde Burgemeester Martin Eurlings het idee om de vlam eeuwig brandend te houden, zodat iedere bewoner van Valkenburg en iedere gast vele malen de vredesvlam ontmoet en uitgenodigd wordt na te denken over die VREDE.
Samen met de stichting Kunst en Cultuurraad Valkenburg wil het platform nu komen tot de realisatie van deze eeuwig brandende vlam.   
De Vredesvlam  in het hart van de stad, vlak bij de plek waar aan het einde van de tweede wereldoorlog bij het terug trekken van de Duitse troepen de Geulbrug werd opgeblazen en al de omliggende huizen zwaar vernield werden. Vlak bij de pas herstelde Geulpoort,  het teken van herrijzend Valkenburg, een plekje om even bij stil te staan.

De vredesvlam  wordt van verschillende kanten belicht en zal straks een stralend middelpunt zijn in het hart van Valkenburg als de zon weerkaatst in het bladgoud van haar stalen omhulsel of als ze oplicht in het donker van de nacht.Onthulling “Vredesvlam” nabij de St. Nicolaas en Barbara kerk.

Het Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul  zet zich in voor de duurzaamheidsdoelen, die landen wereldwijd met elkaar hebben afgesproken, bekend te maken bij de Valkenburgse bevolking. Een van die doelen is Vrede.

Om daar in Valkenburg blijvend de aandacht op te vestigen is een Werkgroep “Vrede” opgericht die een Monument voor de Vrede heeft gerealiseerd  in het hart van de stad  “De VREDESVLAM”.
Met dit monument wil de werkgroep het geluid van vrede versterken en stem te geven aan een ieder die naar vrede verlangt (in eigen hart, in de familie, in de straat, in de wereld).  
Het monument zal mensen inspireren meer met vrede bezig te zijn en de mensen die naar vrede verlangen bemoedigen.

Met grote trots kan de werkgroep het bijzondere mooie monument onthullen op:

vrijdag 21 September tijdens de internationale week van de vrede.

In deze week is een programma samengesteld  met het thema  "Generaties voor Vrede"
Het programma van de internationale week van de vrede zal er als volgt uitzien:

Zondag 16 september:
Opening van de vredesweek.
11.30 uur Eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk met ondersteuning van het zangkoor "Eendracht" uit Sibbe. Tevens Veldekemis (in dialect).
Na afloop ontsteken van het vredesvuur voor de kerk.

Vrijdag 21 september:
Internationale dag van de vrede.
19.00 uur Oecumenische viering in de St. Nicolaaskerk ondersteund door mannenkoor "Geulklank".
Na de viering vindt bij de kerk de onthulling van het monument “de Vredesvlam” plaats en volgt na afloop van de onthulling de presentatie van de dichtbundel "In Vredesnaam".

Zondag 23 september:
11.30 uur Oecumenische viering in de St. Nicolaaskerk ondersteund door het kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Na afloop van de viering wordt de vredesvlam gedoofd.

Dagelijks:
Vredeswake van 15.30 tot 17.30 uur.
U kunt uw vredeswens ophangen in de Vredesboom in de kerk.
Tentoonstelling van schilderijen en foto's uit de dichtbundel "In Vredesnaam".

U bent van harte uitgenodigd om de activiteiten bij te wonen.
U bent speciaal uitgenodigd voor de onthulling van de Vredesvlam op vrijdag 21 September.KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING