Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wat doet de KCR?

De Kunst- en Cultuurraad (KCR) heeft als doelstelling de cultuurbeleving en – participatie van inwoners en toeristen in Valkenburg aan de Geul te verbreden. De KCR spant zich in om een talrijk publiek en nieuwe doelgroepen te bereiken.  Speerpunten in het beleid van de KCR zijn participatie, communicatie en promotie van kunst en cultuur evenals cultuureducatie in Valkenburg. Hierbij streeft de KCR naar een maximale verbinding en samenwerking met andere kunstzinnige en culturele organisaties. Andere partners zijn basis- en voortgezet onderwijs. Het culturele beleid van de gemeente Valkenburg is gericht op het realiseren van culturele vernieuwingen die aansluiten bij de te verwachte ontwikkelingen van de stad.

Naast het initiëren van activiteiten is de KCR een adviesorgaan voor de gemeente Valkenburg aan de Geul en geeft alzo gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kunst en cultuur. Ook beeldende projecten in de openbare ruimte maken deel uit van duurzame beslissingen. Eenmaal per drie jaar bestaat de mogelijkheid een kunstproject in de openbare ruimte van een woonkern te realiseren.

De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van een vierkoppig bestuur en veel vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken en de KCR een warm hart toedragen.

Op deze website treft u een overzicht van uitvoeringen aan.Formele oprichting van de stichting in 2008
De KCR is, na een intensieve voorbereiding, in 2007 ontstaan uit een fusie met de adviesraad KOP “Kunst Openbare Ruimte” en de SCR “Sociaal Culturele Raad”. Beide organisaties kampten met een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers en hebben de krachten gebundeld om tot één organisatie te komen.

Na een jaar lang proeven aan de samenwerking en te komen tot een effectieve organisatie is de Kunst- en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul op 28 februari 2008 per notariële akte opgericht en ingeschreven als stichting.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt:

a) Het bevorderen en toegankelijker maken van kunst en cultuur voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul, alsmede voor haar bezoekers en gasten, ongeacht welke leeftijd, door deze dichter bij de mensen te brengen;
b) Het gemeente breed op daartoe geschikte locaties realiseren van kunstwerken ter verbetering en/of verfraaiing van de leefomgeving;
c) Het (doen) organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen educatie of educatieve activiteiten op het gebied van kunst en cultuur;
d) Het verrichten van verder alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

KCR logo


Hosting en Design LOCALHOSTING